Jak budować bazę firm.

Budowanie bazy firm wcale nie należy do bardzo prostych rzeczy, jak się pozornie wydaje. Zanim przejdziemy do tworzenia bazy danych zastanówmy się nad jej przeznaczeniem. Je¶li potrzebujemy jej do utrzymywania kontaktów z naszymi klientami to należy wybrać interesuj±ce nas zagadnienia jak nazwa firmy, jej dane teleadresowe, osoby kontaktowe i informacje na temat oferowania naszych usług czy towarów oraz utrzymywania odpowiednich relacji z klientem. W zależno¶ci od specyfiki naszej firmy możemy również zawrzeć podział na województwa, branże, działy w przypadku kontaktu z odpowiedni± osob± lub też z uwagi na status danego przedsiębiorstwa. Kiedy mamy już okre¶lone wymagania w zwi±zku z nasz± baz± i jej elementami możemy przyst±pić do jej kreowania. Niezwykle ważn± rzecz± w tym przypadku jest skrupulatne wpisywanie wszystkich danych. Niestety je¶li kilka razy ominiemy uzupełnianie bazy może nam się wdać w ni± chaos. Tym bardziej gdy nasza baza firm jest niezwykle obszerna. Ponadto możemy się pogubić podczas wpisywania dat w odpowiednich miejscach, szczególnie gdy prowadzimy negocjacje z kilkoma klientami i s± one na różnych etapach. W większo¶ci firm jest tylko jedna, wspólna baza, do której dostęp maj± wszyscy pracownicy. Jest to dosyć istotne, gdyż w przypadku dużej liczby zatrudnionych lub wieloletnim istnieniu firmy, eliminuje się niepotrzebne problemy jakimi może być kontakt dwóch osób z t± sam± firm± w jednym dniu, czy też monitoring kontaktów ze stałymi klientami. Pozwala również na od¶wieżenie relacji z byłymi przedsiębiorstwami, z którymi współpraca wygasła a my zapomnieli¶my o nich zupełnie. Dlatego też tak ważne jest posiadanie aktualnej bazy firm oraz jej systematyczne prowadzenie.
egniezno